Så här beställer Du bilder ur Bildpoolen:

Ring, maila eller skriv till oss, så får Du den hjälp du behöver med Ditt bildönskemål. Du kanske ska ge bort bilden som present, inramad och skickad, till gratulanten.

Om Du vill ha ett speciellt bildmotiv t.ex. ett stadsmotiv från Stockholm eller en svensk fjällbild eller en djurbild. Med detta hjälper vi Dig. (Det kostar naturligtvis inget).

Inom kort kommer den Nya Bildpoolen klar.
Då kan Du som kund välja bild efter Ditt motivönskemål och köpa bilden on-line. Den Nya Bildpoolen kommer också att innehålla tusentals fler bilder.

Kontakta oss på:
epost: sekreterare@fotografgotlin.se, tfn: 070-797 32 51.
epost: torgot@fotografgotlin.se, tfn: 0708-27 52 92.