Federationen Svenska Fotografer (FSF)

Federationen Svenska Fotografer (FSF) ansluter skickliga fotografer från hela världen och kanske främst Sverige. Självständigt arbetande fotografer i skilda fotografiska genrer (boka fotografering). Bilder visas i Bildpoolen, som är en bildbyrå (försäljning av bilder). FSF; www.fotokonsten.se, har en länk till Facebook.

- Det är Du som fotograf som kommer att synas, talas vid, hitta nya användare, diskutera fotografins nutid och framtid, fotokonst och teknik. FSF har för avsikt att marknadsföra fotografins enorma möjligheter för företag och privata användare i Sverige och internationellt.

Vid bildförsäljning via Bildpoolen betalar Du en provision om 20 %. Vid fotografiska beställningar är provisionen 20 %. (- Din kund via www.fotokonsten.se). Annonsera på fotokonsten.se. Max månadspris är 100 kr och minsta är 10 kr.

Vi kommer överens om priset på annonsen beroende av storlek och läge. Ring tfn 0708-27 52 92 (Torsten Götlin) Skicka sedan Ditt annonsmanus till: patrik@networkit.se för inläggning.

Provision och annonsbetalning sker till Torsten Götlin.
Bankgiro: 601-5804
Org. nr: 5002036738